Jambette

Doel: Het paard strekt 1 van de voorbenen netjes uit naar voren en houdt deze in de lucht
Voorbereidend werk: Paard moet stil kunnen blijven staan, voetjes optillen en voetje omhoog kunnen houden op zweepcommando.
Benodigdheden: Zweep of stick
Positie: Naast het paard of schuin voor, niet er voor!
Stemcommando: ‘Jambette’
Andere commando’s: Met de zweep of stick geef je een commando ter hoogte van de elleboog, dus waar de boeg overloopt in het voorbeen
Overig: -


Joyce en Indy jambette aan de hand

Bij deze oefening is het belangrijk dat je paard de voorgaande oefening, het optillen van de voetjes goed kent én zijn voorvoetjes op jouw commando omhoog kan houden zolang jij de zweep er tegen aan legt. Hierdoor zal het verfijnen van de jambette tot een stil been veel makkelijker en sneller gaan, omdat je paard al heeft geleerd te wachten in een oefening.

Het commando met de zweep zit op een andere plek als bij het voetje, dit ter verduidelijking voor het paard welke oefening hij moet doen. Daarnaast zetten we de hulp gelijk op een gemakkelijke plek, zodat je hem ook handig vanuit het zadel kan vragen en dadelijk ter uitbreiding van de Spaanse pas onder het zadel. Bij een oefening in beweging is het namelijk belangrijk dat je zelf je paard niet uit balans brengt, zouden we de jambette laag vragen dan moeten we gaan bukken of scheef hangen waardoor we het paard kunnen belemmeren. Voor een goede jambette moet de achterhand eronder en het gewicht van de voorhand eraf, als wij hier extra belasten zal de jambette veel minder makkelijk gaan.


Chippie doet de jambette

De eerste keer geef je gewoon eens het zweepcommando en tegelijkertijd je stemcommando. Een aantal paarden zullen als vanuit een reflex het voetje al wat naar voren doen. Als je paard zijn voet ook maar íets naar voren doet, ook al is het nog meer een voetje omhoog is het belangrijk om hier direct voor te belonen. Op deze manier weet je paard in welke richting hij moet gaan zoeken wat we bedoelen met deze nieuwe oefening. Het is niet erg als je paard eerst niet snapt wat je bedoelt. Ga niet harder tikken, slaan of irriteren, laat je paard op gemak uitzoeken wat hij wilt. Een jambette vanuit kwaadheid willen we niet. Geef je paard de tijd.

Vaak hebben ze deze oefening snel door. Het probleem is alleen dat het vaak een stamp of een schraap wordt, of de paarden blijven schrapen. Dit is een fase waar je snel weer uit moet, in het begin is het niet erg, maar het is niet de bedoeling dat we ze leren stampen of schrapen op commando. Beloon na een tijdje de onrustige voetjes niet meer, maar wacht voor een nette waarbij het been een fractie van een seconde in de lucht blijft hangen, ook al is het maar heel eventjes. Beloon precies op dit moment. Op deze manier kan je gaan kiezen welk gedrag je wel wil en wat niet. En je paard zal begrijpen dat jij naar dat stillere been toe wilt en dat hij uiteindelijk meer zijn front moet gaan heffen en het been nagenoeg horizontaal moet houden.

Let op:
-Vraag geen jambette als je er voor staat
-Blijf niet hangen in de ‘schraap-fase’ maar train door tot de stille jambette

Variaties op deze oefening:
-Leer het zowel van de linkerkant als de rechterkant
-Onder het zadel
-Jambette in combinatie op het blok

Vervolgoefeningen op de jambette
-Spaanse groet
-Spaanse pas


Thamar & Vienna tonen de jambette onder het zadel